identidad

La crisis de la identidad humana

deseo

Cristianisme i societat del desig

deseo

Cristianismo y sociedad del deseo

enseñanza

L’ensenyament no supleix la saviesa

enseñanza

La enseñanza no suple a la sabiduría

género

Perspectiva de gènere. I què passa amb els nois?

género

Perspectiva de género. ¿Y qué pasa con los chicos?

Cataluña

Una setmana decisiva a Catalunya. Els cristians davant el conflicte. Una reflexió.

Cataluña

Una semana decisiva en Cataluña. Los cristianos ante el conflicto. Una reflexión

procés

3 d’octubre: Balanç de danys i perspectives de futur

procés

3 de octubre: Balance de daños y perspectivas de futuro

referéndum

Referéndum ¿movilización, revuelta? Demasiadas cosas en una

referéndum

Referèndum, mobilització, revolta? Massa coses en una

Iglesia

L’Església davant d’una emergència històrica

Iglesia

La Iglesia ante una emergencia histórica