pensiones

Pensiones. Los callejones sin salida de la sociedad desvinculada

feminismo

Vaga de dones i feminisme de classe

feminismo

Huelga de mujeres y feminismo de clase

gracia

La necessitat de la gràcia en el nostre afrontament quotidià.

gracia

La necesidad de la gracia en nuestro afrontamiento cotidiano.

aforismos

Els aforismes de Jorge Wagensberg com a excusa. Un relat des de la fe i la raó (i III)

aforismos

Los aforismos de Jorge Wagensberg como excusa. Un relato desde la fe y la razón (y III)

Wagensberg

Els aforismes de Jorge Wagensberg com a excusa. Un relat des de la fe i la raó (II)

Per a Wagensberg la religió és sempre dolenta. Per a la raó és tot el contrari

Wagensberg

Los aforismos de Jorge Wagensberg como excusa. Un relato desde la fe y la razón (II)

Para Wagensberg la religión es siempre mala. Para la razón es todo lo contrario

Wagensberg

Els aforismes de Jorge Wagensberg com a excusa. Un relat des de la fe i la raó (I)

L’errònia visió de Wagensberg sobre l’esclavitud i l’Església

Wagensberg

Los aforismos de Jorge Wagensberg como excusa. Un relato desde la fe y la razón (I)

La errónea visión de Wagensberg sobre la esclavitud y la Iglesia

Iglesia

Església, la societat religiosa en la societat secular

Iglesia

Iglesia, la sociedad religiosa en la sociedad secular

demográfico

Una realitat que no volen veure: el suïcidi demogràfic espanyol

demográfico

Una realidad que no quieren ver: el suicidio demográfico español