política

El buit polític de l’Església

política

El vacío político de la Iglesia

68

Las consecuencias del Mayo 68

68

Les conseqüències del Maig 68

familia

Família, igualtat i cohesió social

familia

Familia, igualdad y cohesión social

moral

Progrés i desequilibri moral, un diagnòstic.

moral

Progreso y desequilibrio moral, un diagnóstico

trabajo

Sense pare, sense feina

trabajo

Sin padre, sin trabajo

Hungría

Hongria… ¡És la família…!

Hungría

Hungría… ¡Es la familia…!

Jesús

Jesús

Jesús

Jesús