Els bisbes són mileuristes

A Espanya hi ha, com explicava ForumLibertas, 19 milions de mileuristes, tots aquells que cobren menys de mil euros mensuals nets comptabilitzades les…

Forum Libertas

A Espanya hi ha, com explicava ForumLibertas, 19 milions de mileuristes, tots aquells que cobren menys de mil euros mensuals nets comptabilitzades les catorze pagues. El que no s’explica és que entre aquest nombrós grup es troben els bisbes espanyols. No diguem ja els capellans, la retribució salarial dels quals es situa cada cop més a prop del llindar de la pobresa estadística, donat que la seva retribució creix menys que l’evolució de la renda mitjana espanyola, aturada dels darrers anys inclosa.

Naturalment, els bisbes tenen determinats avantatges, un de molt substancial és que no paguen lloguer. Però la qüestió no és aquesta. La lluna que assenyala el dit, és la que diu quan demagògica és la imatge, que es reitera un cop darrera l’altre, dels bisbes alineats amb la “plutocràcia”, poderosos, i onerosos, dotats de gran poder econòmic, i que porten una vida a cos de rei.

En realitat, els bisbes, com l’Església, viuen en un clima d’austeritat espartana. I parlant de clima, és necessari recordar que molts dels habitatges de la gent del clero, manquen d’una cosa tan elemental avui en dia com és una calefacció decent, i pràcticament cap gaudeix d’aire condicionat. En realitat les condicions de treball objectives dels capellans, bisbes inclosos, són molt deficient y arriben al seu extrem amb els capellans dels àmbits rurals, convertits en uns veritables correcamins per atendre quatre, cinc o sis poblacions. Faci fred o calor, plogui o nevi, ell ha d’estar allà a l’hora fixada.

Poca gent té present que les enquestes assenyalen que l’empresari és un dels grups socials amb menys catòlics practicants, i que l gruix d’aquests no es troba ni delluny en les rendes altes. A l’Església espanyola, que no és petita, hi ha de tot. Això es una evidència, però en relació als ingressos del conjunt de la població, és una Església dels “de sota”.

Hazte socio

También te puede gustar