el país

La Posveritat i El País

violencia-de-genero

El parany de la perspectiva de gènere (I)

La perspectiva de gènere introdueix una dinàmica de “lluita de classes” entre homes i dones

Perspectiva de gènere i desigualtat econòmica