11 crítiques a la perspectiva de gènere

perspectiva de género

 1. La Perspectiva de Gènere és una ideologia que, com altres, vol el poder, però, si escau, com succeeix amb tota concepció totalitària, el vol total, hegemònic i inqüestionable i en tots els ordres, al polític, però també al cultural i moral, social i econòmic. La perspectiva de gènere no pot ser criticada, ni posada en dubte. Com deia públicament una de les seves defensores: És que el negacionismo dels camps d’extermini nazi, tindria espai en els diaris?, doncs el mateix s’ha de dir dels qui critiquen la perspectiva de gènere. La seva finalitat és transformar les institucions, incloses les lleis, per fer efectiu el seu poder. Un exemple d’això pot trobés en Els Principis de Yogyakarta, principis sobre l’aplicació de la legislació internacional de drets humans en relació a l’orientació sexual i la identitat de gènere, un intent de reescriure la Declaració Universal de Drets Humans. La perspectiva de gènere incorre en la temptació totalitària, i això resulta extremadament greu.
 2. És particularment greu perquè ja és la ideologia hegemònica a Espanya, en altres països europeus i a Canadà. És decisiva en els plantejaments polítics dels partits liberals, socialdemòcrates i postmarxistes. Està penetrant profundament en països d’Amèrica Llatina, encara que la seva incidència sigui encara menor que a Europa. Controla instàncies burocràtiques de Nacions Unides i de la Comissió Europea, que funcionen en nom de la institució sense que en realitat representi els seus punts de vista. Instàncies sense representativitat democràtica pugnen per imposar acords a governs democràticament escollits. És una confusió més sobre la qual avança la perspectiva de gènere.
 3. Perquè ella viu de la confusió a partir de la colonització del llenguatge. Per a alguns, el concepte de gènere és una forma més fàcil, fins i tot breu, de substituir la paraula home i dona. Així succeeix per exemple amb taules que presenten resultats estadístics o quan introdueixen el concepte, que va generalitzant-se en les empreses, d’igualtat de gènere com a substitut d’igualtat entre homes i dones. Cal dir rotundament que no és el mateix, que no és el seu equivalent, i que acceptar-ho equival a propagar el frame, el marc de referència d’una ideologia per la qual no existeixen homes i dones tal com els entenem.
 4. La Perspectiva de gènere es presenta com el marc on es realitza un determinat feminisme. Cal desfer la confusió perquè per aquesta ideologia, la dona real amb les seves característiques i condicions objectives concretes, no existeix. Solament li interessa la dona com a:
  1. Instrument de lluita contra el patriarcat, com li interessava la classe treballadora al partit comunista per a la seva lluita de classes contra la burgesia.
  2. Li interessa solament en la mesura en què s’ajusta a la seva teoria. Aquesta és la raó per la qual dues de les condicions més majoritàries i específiques de la dona, la maternitat i la viduïtat (a causa de la seva major esperança de vida) les seves necessitats, situacions d’injustícia i manques, no li interessen en absolut. Però sí la paritat en llistes electorals -poder- i en els consells d’administració -diners i poder.
 5. A la perspectiva de gènere no li interessa la igualtat real, perquè instrumentalitza la realitat perquè s’ajusti a la seva teoria. I la seva teoria diu que vivim en una societat patriarcal dominada pels mascles heterosexuals, basada en l’explotació de la dona i altres gèneres: homosexuals, bisexuals, transgènere, intergènere, etc. Per a això addueix desigualtats reals que sofreix la dona, però no totes. La discriminació laboral de l’embarassada no li interessa, per exemple, amb unes altres que no són tals i solament expressen una part de la qüestió. Així, les titulacions amb poques dones, com les enginyeries, són un exemple de desigualtat, però aquelles altres on la presència femenina és molt majoritària, dret, ciències de la salut, farmàcia, ho consideren una dada normal. La perspectiva de gènere arriba a comptabilitzar els minuts de discurs que tenen les dones, en un film, en relació als homes, per adduir discriminació. A aquest tipus d’anàlisi se’ls denomina estudis de gènere. Però al mateix temps ignora aspectes tan decisius com l’esperança de vida i l’educació, perquè hi ha moltes més graduades menors de 35 anys que graduats, més ni-ni masculins que femenins, molts més suïcidis, repetidors, abandonament i fracàs escolar entre els nois que entre elles, i menys anys de vida, també
 6. A la perspectiva de gènere no li interessa la igualtat real perquè desvia l’atenció de les causes objectives de la desigualtat, les econòmiques, derivades de la manera de producció i les relacions que determina, així com la desigualtat d’oportunitats que es genera. De fet, existeix una relació -no necessàriament causal, però si evident- entre l’augment de la desigualtat i el creixement polític de la ideologia de gènere, i es dóna, també, un suport extraordinari de les grans empreses a aquest projecte polític. El paradigma va ser el Ministeri d’Igualtat de Zapatero. Un govern socialdemòcrata que va crear un ministeri per a la igualtat sense cap funció econòmica, centrat solament en el conflicte entre la “classe dona”, homosexuals, bisexuals, etc. contra la “classe mascle heterosexual”.
 7. Les administracions públiques i les empreses utilitzen el concepte d’igualtat de gènere com a equivalent substitutiu “d’igualtat entre home i dona” però, en assumir aquest llenguatge estan incorporant una càrrega ideològica política extraordinària. Estan permetent que el llenguatge i, per tant, les idees, siguin colonitzades per una ideologia estranya. Perquè el concepte de gènere, fora del seu ús gramatical, que és quelcom precís, exacte i d’enorme diversitat segons el tronc lingüístic que es consideri, incorpora una nova visió de la societat i de l’ésser humà, igual que han fet altres ideologies que aspiren a la totalitat.
 8. El seu significat va ser ben resumit, ja en 1995, per l’exdiputada del Congrés dels Estats Units, Bella Abzug en la Conferència de Pequín, en afirmar que el terme gènere s’ha diferenciat de la paraula ‘sexe’ per expressar la realitat que la situació i els rols de la dona i de l’home són construccions socials subjectes a canvis. En aquesta ideologia no existeixen l’home i la dona com a conseqüència de la seva naturalesa biològica. Solament explica la construcció cultural que dóna lloc a subjectes canviants a la seva voluntat. És l’imperi de la subjectivitat, de la desvinculació. Una persona la biologia de la qual la categoritza com a dona, pot tenir una identitat de gènere masculina i sentir-se atreta eròtica i afectivament per homes. I al revés, i totes les variacions que es vulguin, que a més poden modificar-se a voluntat al llarg de la vida. Tot això dóna lloc a una gran fragmentació. La unitat de l’ésser humà en el seu específic d’home i dona s’ha transformat en multitud d’identitats que exigeixen el seu reconeixement polític, i l’existència de drets i prerrogatives específiques juntament amb els heterosexuals: lèsbica, gai, bisexual, transsexual, transgènere, travesti i intersexual, que poden arribar a 31 segons la Comissió de Drets Humans de la ciutat de Nova York, o fins i tot a 58 com ofereix Facebook. Confús? Això és la perspectiva de gènere. Per això, la maternitat i la família no tenen lloc en aquesta societat de rols incerts, moguts solament per la pulsió del desig sexual i la destrucció del paper de la dona i l’home.
 9. La perspectiva de gènere és una ideologia política que destrueix el concepte objectiu de naturalesa humana, el seu fonament material objectiu, la seva delimitació biològica, negant la realitat i substituint-la per la pulsió subjectiva del desig sexual elevat a categoria política. Nega tota veritat a altres concepcions, a les quals persegueix per mitjà de la censura, la repressió, la desqualificació personal i mediàtica. Promou el camuflatge de les causes econòmiques de la desigualtat, i en corroir el significat d’ésser humà, prepara les mentalitats pel Posthumanisme.
 10. La perspectiva de gènere és la exacerbació del jo desvinculat, perquè destrueix la relació fonamental d’alteritat dona-home, base de tota la civilitat i civilització humana, situa a la maternitat en un paper marginal i afirma que és possible prescindir de la nostra condició biològica. I aquesta és la preparació del Posthumanisme
 11. La perspectiva de gènere significa la destrucció de la nostra civilització. Una societat justa i la seva economia no poden sobreviure a aquesta confusió, desordre, arbitrarietat i persecució de l’home, perquè destrueixen els fonaments de la naturalesa, la seva comprensió antropològica, la seva manifestació cultural i, amb això, les institucions socials que, com la família, són necessàries per a la nostra vida comuna.
Hazte socio

También te puede gustar

One comment

 1. 1

  Caldria estudiar si els terroristes gihadistes es troben molestos amb la nostra societat per l’avenç de la perspectiva de gènere. És possible, crec jo, que una part del fàstic que senten per les nostres societats occidentals tingui relació amb el refús frontal a la incorrecta i malintencionada ideologia anomenada “perspectiva de gènere”. Tinc intuicions de què, en aquesta qüestió, estic encertat.

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no se va a publicar. campos obligatorios *

Puedes utilizar estas etiquetas HTML y atributos: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>