carlos carreto

Aixins es.- I que doloròs es acepta que un es: un superb mental i espiritual,un vanitòs mental i espiritual.-Gracies Carlos Carreto per plasmar en el …

Forum Libertas

Aixins es.- I que doloròs es acepta que un es: un superb mental i espiritual,un vanitòs mental i espiritual.-Gracies Carlos Carreto per plasmar en el paper, els teus pensaments que son producte de la teva realitat , de la meva i de l´esglèsia.-Es un do de Deu ser un pobre en l´esperit, un necessitat,per poder gaudir de les benaurançes; la resta es ideologia farisaica, que solsament en la nostra creu pot cada crucificada.-Si a les escoles catoliques, universitats catoliques els set pecats capitals fossin explicats, en lloc de ser un centre mundial d´encontre de famil.lies economicament importants,potser sortirien un altres tipus de dirigents.- Gracies Carlos Carreto.- Esteve Serra.-

Hazte socio

También te puede gustar