Crisi de totes menes

Fracas escolar,alcoholisme,crisi econòmica,avortament,mare de Deu quin merde com en sortir-em de tot aìxo?…

Forum Libertas

Fracas escolar,alcoholisme,crisi econòmica,avortament,mare de Deu quin merde com en sortir-em de tot aìxo?

Hazte socio

También te puede gustar