Declaració sobre la restricció pressupostària de la Generalitat en els ajuts a la família

Entenem que el govern de la Generalitat de Catalunya es veu en la necessitat d’aplicar una política de reducció de la despesa per …

Forum Libertas

Entenem que el govern de la Generalitat de Catalunya es veu en la necessitat d’aplicar una política de reducció de la despesa per equilibrar els comptes i encarar millor el futur, però no podem acceptar la disminució tan acusada en els ajuts a les famílies.

La Generalitat ha anunciat la supressió de la universalitat de l’ajut i una reducció del 75% en els ajuts a la família. Aquesta retallada supera en una mesura molt extraordinària la disminució anunciada del 10% pel conjunt del pressupost de la Generalitat.
Tanmateix, també significa una disminució molt més gran que la que experimenta el Departament de Benestar Social.
És una contradicció la supressió de l’impost de successions perquè era un compromís electoral, i al mateix temps oblidar el mateix tipus de compromís amb les famílies que figura en el programa electoral de Convergència i Unió.
Al actuar d’aquesta manera el Govern de la Generalitat envia a la població el missatge de què les famílies amb fills no constitueixin una prioritat.
Reclamem que en la tramitació parlamentària s’esmeni el projecte en aquest punt i deixi situat el límit màxim de la disminució del conjunt de partides dedicades a la família en el 10%.
Hazte socio

También te puede gustar