Déu, la fe i els comportaments humans

Ja he apuntat en una altra ocasió l’estreta relació que existeix entre violència contra la dona, inclòs l’homicidi en les …

Ja he apuntat en una altra ocasió l’estreta relació que existeix entre violència contra la dona, inclòs l’homicidi en les relacions de parella, la creença en Déu i l’adscripció a una confessió religiosa cristiana. Naturalment, aquest fet té conseqüències socials sobre la vida i la dignitat de les persones, i la seva felicitat, i és generador de capital social o del seu oposat, costos socials, en funció de la major o menor extensió de la fe religiosa en una societat. Naturalment, no estic formulant una afirmació general en relació a tota mena de religió. Crec que només es compleix -almenys entre les grans confessions- d’una manera estadísticament verificable en els països i persones de confessió cristiana.

No és ni de bon tros l’únic cas, també és una evidència que Pau Salvador Coderch recordava en un recent article, ‘Aparellament selectiu’, a El País, que les parelles no casades tenen molts menys fills que les que si ho estan, el que contribueix a agreujar el problema de l’envelliment a Espanya i, per tant, el seu creixement econòmic i estabilitat sobre el sistema públic de pensions de repartiment. El no tenir fills per no tenir-los, és a dir quan no hi hagi causes greus que ho impedeixin, és un acte de desamor i una falta de solidaritat generacional. És cert que la crisi dificulta l’emancipació i el matrimoni, però això no explica la seva substitució per les unions estables de parella, com es diu formalment a aquesta fórmula de matrimoni "feble" o simplement la cohabitació. La crisi resa tant per construir una llar matrimonial com d’un altre tipus. El que falla és una altra cosa, és la intensitat del vincle, del compromís, el que és propi de la societat desvinculada. Aquesta observació ve avalada pel fet que, si descomptem l’impacte de les famílies immigrants nouvingudes, aquest dèficit de naixements ja es donava en les parelles espanyoles en plena expansió econòmica. Això no significa que els poders públics, el Govern de l’Estat i autonòmics, fins i tot els municipals, no puguin fer alguna cosa. És evident que polítiques públiques correctes influeixen en la natalitat com ho demostren els casos de França i els països nòrdics, però no seran suficients si no es produeix un canvi cultural, un canvi moral. I en l’eix d’aquest canvi se situa la idea de Déu, que va aparellada -no només òbviament- a una major consciència de la mort (interessant entrevista a ‘La Contra’ de La Vanguardia a l’antropòleg i catedràtic de la Universitat de Lleida, Carles Salazar).

La fe en el Déu cristià és generadora de beneficis immaterials i materials, els primers en el pla individual, els segons en el social, encara que també poden tenir conseqüències en el benestar de les famílies per la seva estreta relació amb l’estabilitat que dota la fe catòlica. A més estabilitat, millors opcions de benestar i prosperitat.

Des d’un punt de vista agnòstic hauria de ser una evidència que, si la religió és només un producte humà, el fet que formi part d’una manera tan global i continuada de la pròpia història de la humanitat hauria de conduir a la conclusió que es tracta d’ un avantatge evolutiu de l’espècie. És a dir que si ens posem "científics" la propensió religiosa és el que necessita una societat, si bé com aquestes neixen de tradicions diferents ens interessarien sobretot aquelles que estableixin ponts, és a dir generadores d’un capital social d’aquest tipus, capaç de produir externalitats positives per a tots i no només per als seus membres. Sota aquest punt de vista, no hi ha dubte que el Nou Testament, la persona de Jesucrist, és tremendament adequada i benèfica a la condició humana global, per a creients i els qui no ho són, pel relat, l’ordre objectiu que proposa, i per les seves obres: l’Església catòlica, la major ONG del món, sense ser-ho, que arriba allà on cap més arriba. Des de la secularitat aquest ha de ser un tema de debat.

Hazte socio

También te puede gustar

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no se va a publicar. campos obligatorios *

Puedes utilizar estas etiquetas HTML y atributos: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>