El laïcisme de l’exclusió religiosa pateix una forta derrota

El Tribunal Constitucional ha avalat que es pot acomiadar aquells professors de cultura religiosa confessional catòlica que en la seva vida social no …

Forum Libertas

El Tribunal Constitucional ha avalat que es pot acomiadar aquells professors de cultura religiosa confessional catòlica que en la seva vida social no acreditin un comportament coherent amb allò que ensenyen.

En aquest cas, el Tribunal tractava l’acomiadament d’una professora que vivia en parella amb un home que no era el seu marit.

La ponent de la sentència ha estat la pròpia Presidenta del Constitucional, Maria Emilia Casas, i això, a més, li confereix un accent especial, perquè no forma part del grup conservador ila proposta té el valor de venir de la mà de qui presideix l’alt organisme.

Però, crec que més important que la sentència són els raonaments que l’avalen: el TC afirma que l’ensenyança religiosa confessional va més enllà de la transmissió d’uns determinats coneixements, i considera necessari que els docents que la imparteixen es caracteritzin per ser “testimoni de vida cristiana”.

Encara subratlla més la particular dimensió: aquest lloc de treball no pot ser considerat com el d’una “empresa a l’ús”. També reafirma en sentència del TC que l’elecció dels professors de religió s’ha de dur a terme entre els declarats idonis per l’Església. Per tant, el Tribunal considera constitucional que l’adopció de decisions sobre els mestres que imparteixen aquesta assignatura es guiïn per criteris d’idoneïtat religiosa.

A més de les conseqüències pràctiques, aquesta sentència ve a confirmar un cop més que el caràcter aconfessional, i en aquest sentit laic, que la Constitució estableix per a l’estat espanyol implica un reconeixement positiu i públic del fet religiós i de la col.laboració de l’Estat amb les confessions religioses. En definitiva, sanciona el caràcter positiu de la religió en la seva dimensió pública, social.

Aquesta sentència hauria d’acabar amb les disquisicions no fonamentades per les quals es pretén imposar al laïcisme de l’exclusió religiosa, perquè vulneren els fonaments de la nostra Constitució, i hauria de donar peu per part del Govern a un tracte d’aquesta manifestació social i, sobretot, de la classe de religió molt més acord amb el sentit que estableix la sentència.

El laïcisme de l’exclusió religiosa ha sofert una dura derrota legal.

Hazte socio

También te puede gustar