Inauguració del curs 2011-2012 al Centre d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes

Aquest dilluns 24 d’octubre ha tingut lloc la inauguració del curs 2011-2012 al Centre d’Estudis Pastorals de les diòcesis c…

Forum Libertas

Aquest dilluns 24 d’octubre ha tingut lloc la inauguració del curs 2011-2012 al Centre d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes (CEP). L’acte ha estat presidit per l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, president de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), acompanyat per l’arquebisbe-bisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, secretari de la CET i el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés. S’han adherit també a l’acte el cardenal arquebisbe de Barcelona i els altres bisbes catalans.

El director del Centre, Mn. Josep Maria Domingo, vicari episcopal de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, ha pronunciat el primer parlament, donant la benvinguda a tothom, emmarcant el nou curs en la dinàmica de la nova evangelització, i recordant persones estimades traspassades recentment, molt vinculades al CEP com Mn. Josep Boix, que va pertànyer al Consell de Direcció durant vint anys.
El P. Antoni Serramona, secretari del Centre, ha llegit la memòria del curs 2010-2011, fent esment de les diverses activitats realitzades al servei de les comunitats cristianes i del desvetllament de vocacions per a la pastoral. S’ha referit també a la “Xarxa CEP”, l’espai virtual de reflexió pastoral en què col·laboren més de 100 persones -preveres i laics- de les deu diòcesis catalanes. Enguany, la “xarxa” ha treballat el tema de la participació en les comunitats. Fruit d’aquell treball ha estat la publicació d’un llibre que recull un conjunt d’elements teòrics i pràctics sobre la participació pastoral en les comunitats cristianes i exposa detalladament disset experiències que es duen a terme en diverses diòcesis catalanes.
La lliçó inaugural del curs, “Una nova etapa evangelitzadora. Teologia i pastoral”, ha estat pronunciada pel Dr. Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, el qual ha fet una aprofundida anàlisi del document “La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana”, preparatori del pròxim Sínode de Bisbes, que tindrà lloc a Roma a la tardor del 2012. El Dr. Morlans, en la seva lliçó, ha subratllat la novetat de l’actual etapa d’evangelització, les diverses formes del ministeri de la Paraula, el paper essencial de l’anunci en l’evangelització, la importància de la iniciació cristiana com a “temps llarg” per configurar les actituds fonamentals del cristià i el paper decisiu dels laics cristians en la nova etapa d’evangelització.

En cloure l’acte, Mons. Pujol ha agraït la labor de totes les persones que fan possible les activitats del CEP, ha felicitat el Dr. Morlans per la seva lliçó, tot valorant la importància de la nova evangelització, en l’estela del Concili Vaticà II, i ha declarat inaugurat el curs 2011-2012.

Hazte socio

También te puede gustar