Japó anuncia el que passarà: que la gent gran es donin pressa a morir

Segueix-me a Twitter: @jmiroardevol M’he ocupat en altres ocasions del problema que significa, a mig i sobretot a llarg termini per a Europa i de man…

Forum Libertas

Segueix-me a Twitter: @jmiroardevol

M’he ocupat en altres ocasions del problema que significa, a mig i sobretot a llarg termini per a Europa i de manera particular per a Espanya, la insuficient natalitat unida a l’augment de l’esperança de vida. El desequilibri és tan brutal que, com també he puntualitzat en altres ocasions, aquest país serà perfectament inviable entorn del 2040. Aquesta deriva, que significa una manifestació més de la incapacitat de la democràcia per operar a llarg termini, i parlo de la democràcia a curt termini en què vivim, no aquella que cerca el bé comú, significa que la temptació de l’eutanàsia està al caure, però no com una proposta ideològica d’un pretès "humanitarisme", no, sinó simplement com un procés de racionalització econòmica. Si s’aconsegueix que la gent gran visqui menys anys, l’Estat s’estalviarà un munt de diners en sanitat, dependència i pensions. Ara només cal que algú es dediqui a fer el càlcul del que significaria escurçar estadísticament la vida mitjana dels espanyols en un, dos, tres anys.

Naturalment, aquest enfocament contradiu un dels indicadors que fins ara s’han utilitzat com a manifestació de la maduresa en el desenvolupament econòmic d’un país, el de l’esperança de vida en néixer. Nacions Unides la utilitza sistemàticament com un índex de desenvolupament humà i sempre s’ha considerat com un clar exponent de la millora de les condicions de vida.

Ara, el titular de finances del Japó, i el ministeri que ocupa no és una qüestió anecdòtica, ha declarat que "el problema no serà resolt fins que es donin pressa i es morin", referint-se als ancians. És ben sabut que el Japó és el país del món que presenta aquest desequilibri demogràfic d’una manera acusada. Però, atenció, la situació espanyola, i diguem de passada la italiana, per exemple, no és molt diferent. Els japonesos, que tenen una concepció una mica especial del funcionament de la societat i de la vida, s’han atrevit a dir en veu alta allò que alguna gent ja pensa a Occident, que "no és país per a vells".

Si no reaccionem aviat i molta gent i l’Església europea, i en particular l’espanyola, es posa davant, l’onada serà irrefrenable perquè les seqüeles de la crisi que duraran anys i anys, les estretors de l’Estat del Benestar i el continuat augment de la població anciana faran que en un moment determinat s’aixequi amb gran èxit aquesta bandera: que la gent gran es donin pressa a morir.

Josep Miró i Ardèvol, president d’E-Cristians i membre del Consell Pontifici per als Laics

Hazte socio

También te puede gustar