Joves i adolescents. Algunes claus del problema (I)

Tots els indicadors estan en vermell. L’últim, l’informe de la fiscalia que subratlla l’augment de les agressions d’adolescents als seus …

Forum Libertas

Tots els indicadors estan en vermell. L’últim, l’informe de la fiscalia que subratlla l’augment de les agressions d’adolescents als seus pares. Es miri per on es miri, el comportament d’un nombre creixent de joves i adolescents va apareixent com un dels grans, greus i crònics problemes de la nostra societat amb repercussions de tot tipus, també i importants, de naturalesa econòmica.

Per què succeeix això? Deu factors que descriuen situacions, estadis concrets, poden ajudar a explicar-ho:

1. Pobresa. De l’ordre d’un 17% de menors viuen en un estadi de pobresa relativa. La causa és doble. Una molt desigual distribució de la renda i, particularment, l’escassesa d’ajudes que a Espanya existeix per a pal·liar aquest problema concret. La pobresa és una de les fonts de joves problemàtics.
2. Famílies desestructurades. Aquestes incorren en una situació de pobresa amb molta més facilitat, el 47%, una proporció molt més alta que la mitjana, i, per altra banda, presenten amb major freqüència dificultats i dèficits d’atenció materna o paterna. La ruptura de la parella és una de la causes del problema que existeix amb els adolescents.
3. Famílies la cultura de les quals és incapaç de transmetre el sistema de valors morals adequat.
4. Famílies que volent transmetre’ls, no saben com fer-ho, o s’equivoquen en la forma.
5. Un dels pitjors focus per la seva irreductibilitat, famílies que per ideologia transmeten una cultura incompatible amb actituds adequades per part dels adolescents.
6. Desequilibri entre el discurs patern i la pràctica que veuen en el comportament quotidià dels seus progenitors. L’adolescent, el jove, presta molta més atenció al testimoniatge que al discurs. I exigeix autenticitat.
7. Entorn escolar que en lloc d’educar fomenta actituds i comportaments negatius. És el problema de molts centres d’ensenyament, especialment els públics. Aquest entorn és el mateix que fa difícil la tasca d’ensenyar per part dels professors i impedeix el bon funcionament de l’aula.
8. Entorn extraescolar negatiu, amics, hàbits: Botelló, ús de drogues, nocturnofília, precocitat sexual, comportaments contraris al respecte a l’altre
9. Derives individuals de difícil assignació que acaben transformant-se en mals hàbits. Aquí l’atenció amb caràcter quotidià dels pares, el temps de qualitat que dediquen als seus fills, és determinant per a percebre l’inici del problema a temps. Per tant, una forma de descriure aquesta situació seria la de la insuficient dedicació dels pares als fills, més enllà dels lligats a les necessitats vitals.
10. Elements de naturalesa biològica en el subjecte adolescent que no han estat adequadament percebuts ni tractats i que amb el pas del temps fa més difícil la reeducació
Tot això són possibilitats, factors de risc, no certeses. Ni de bon tros totes les famílies que viuen en situació de pobresa han de generar fills amb mals comportaments i així podríem discórrer en la gran majoria dels altres casos. Però, és evident també que aquesta és la casuística, l’arrel del problema, i l’acumulació de factors de risc multiplica el fet que l’educació del noi o la noia acabi malament.
També és evident que en cada cas existeixen uns subjectes prioritaris responsables d’afrontar el factor de risc, per tant, la resposta discorre pel l’afrontament de tals responsabilitats i la pressió social en aquest sentit.
Hazte socio

También te puede gustar