La repressió contra els immigrants

Tot i el que digui el ministre de l’Interior, les redades indiscriminades contra els immigrants, segueixen. He estat testimoni d’una d’elles a la sort…

Forum Libertas

Tot i el que digui el ministre de l’Interior, les redades indiscriminades contra els immigrants, segueixen. He estat testimoni d’una d’elles a la sortida d’un metro de Barcelona i conec a famílies que ja estan afectades per aquesta caça que practica la policia. Em consta que no per voluntat pròpia, sinó que respon a una política general, i això és inhumà i injust.

Aquí s’ha passat d’un Govern que celebrava la immigració, l’aquí “caben tots” i s’esforçava a cantar tots els seus avantatges, a la persecució pura i dura.Què ha canviat entre una i altra situació? La crisi econòmica, i per a ser més exacte, l’atur.
Ara, el Govern de Rodríguez Zapatero s’adona, perquè ha xocat contra la crisi, que la seva política curtplacista favorable a l’entrada massiva d’immigrants, que alimentava les bases d’un creixement basat en la construcció i l’augment del mercat interior, constitueix un error. Una equivocació que ve d’abans, a l’haver apostat per la continuïtat més enllà del raonable, per un model econòmic que jugava simplement a l’enriquiment desmesurat d’uns pocs, i qui ho dubti que recordila llista que va treureForbesl’any 2006(VEURE ENLLAÇ),plagada de multimilionaris espanyols que havien fet la seva fortuna, la majoria d’ells, negociant amb una necessitat bàsica: l’habitatge.

Zapatero va aconseguir la medalla de llautó a presentar importants creixements del PIB, i així poder dir que sobrepassàvem a Itàlia i aviat ho faríem amb França. Però al mateix temps el salari mig seguia estancat i la pobresa relativa se situava en un 19%, una xifra insòlitament alta després de tants anys de creixement econòmic.

La benvinguda llavors als immigrants, revestida de falsa solidaritat, solament obeïa que el Govern servia així a determinats i molt concrets interessos econòmics a qui aquesta mà d’obra barata afavoria. Ara s’intenten desfer d’ella per mètodes policíacs, detenint gent al carrer i intentant expulsar-la. Els immigrants són vistos, no com éssers humans, com fins, sinó com simples mitjans, d’usar i llençar.
Aquest és un indicador més de la misèria moral que poc a poc ha anat omplint els intersticis, el funcionament de bona part de la societat, de les seves institucions, i que té no un únic, però sí, un responsable destacat en el Govern de Rodríguez Zapatero, perquè sense ell res de tot això podria haver arribat a la dimensió que avui posseeix.
Per a accentuar més la pressió, s’intenta ara forçar a les organitzacions que ajuden als immigrants, i que són en la seva immensa majoria catòliques, que es converteixin en una espècie de controladors sobre la situació legal de les persones a qui ajuden, ja que en cas contrari pot incórrer sobre elles greus sancions. És un intent d’estrènyer encara més la rosca, al que hem d’oposar-nos amb la mateixa força i energia amb la qual ens oposem a les restants grans ruptures morals.
Hazte socio

También te puede gustar