L’Arxiu Diocesà de Girona, més informàtic que mai

L’Arxiu Diocesà de Girona ha inaugurat una nova aplicació informàtica que permet accedir on line als llibres anteriors a 1900 de 290 parròquies de la …

Forum Libertas

L’Arxiu Diocesà de Girona ha inaugurat una nova aplicació informàtica que permet accedir on line als llibres anteriors a 1900 de 290 parròquies de la diòcesi.

El terrori de la diòcesi és diferent a la província civil: la diòcesi arriba fins a Arenys de Mar i té límits fixats des del segle IX, en canvi, la província acaba per la costa a Blanes, i s’estén per la muntanya fins a Puigcerdà.

 
A l’Arxiu hi ha un total de 5.117 llibres de bateigs, matrimonis, òbits i testaments que han estat fotografiats; les imatges són digitalitzades i muntades en PDF. La selecció de parròquies i llibres, segons els interessos de cada recercador, la fa l’usuari en pantalla i amb la màxima facilitat.

Les fotografies, un total que supera les 800.000, van ser obtingudes els anys 1981-1983 a través d’un conveni signat per l’arxiver diocesà, Josep M. Marquès, amb la Societat Genealògica d’Utah, la mateixa que els anys 2003-2005 n’ha digitalitzat prop de 700.000 i les ha facilitat a l’Arxiu Diocesà de Girona en 290 CDRoms.

 
Utah és l’estat dels EEUU de població mormona; els mormons mantenen un interés religiós en els historials genealògics i per acumulan documentació de tot el món a la Societat Genealògica d’Utah.

Els microfilms i els CDs eren eficaços per evitar l’acumulació de llibres originals, però no ajudaven a l’usuari a localitzar els documents del seu interès. A més, les cintes fotogràfiques es desgasten i els CDs es poden malmetre en mans inexpertes.

La feina d’elaborar les imatges, i d’integrar-les a la nova aplicació ha estat obra de Pere Trijueque, autor del projecte de l’aplicació, Enric Mayol, professor d’informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, i Alfons Martinell, entre altres.

S’ha arribat a crear un programa informàtic especial, obra de Sergi Luceño, igualment de la Universitat Politècnica de Catalunya, que estalviés el tractament manual, imatge per imatge, utilitzat al principi.

Així i tot, el temps invertit en elaborar l’aplicació es pot calcular que sobrepassa les 8.000 hores o 200 setmanes laborals a plena dedicació.

Es preveu de continuar la feina oferint als investigadors de l’Arxiu Diocesà de Girona un altre arxiu virtual de gran interès genealògic, el de dispenses matrimonials, que facilita dades sobre els avantpassats de cada parella de casats.

Així, l’Arxiu Diocesà de Girona s’encamina decididament cap a l’oferta de documents virtuals, després d’haver assolit un promig de 120-130 consultes diàries a través d’Internet a la seva pàgina arxiuadg.org .

Enlace relacionado

Hazte socio

También te puede gustar