L’escàndol de la prostitució i el govern

No és la primer cop que passa. Ha tornat a explotar aquest càncer que pateix la societat espanyola que és la prostitució a…

Forum Libertas

No és la primer cop que passa. Ha tornat a explotar aquest càncer que pateix la societat espanyola que és la prostitució a gran escala. D’això s’ocupava el nostre editorial el passat 9 d’aquest mateix mes (ENLLAÇ).

Com més s’aprofundeix en el tema més impresentable resulta la situació d’aquest país. Primer per la seva dimensió: de l’ordre d’unes 400.000 dones, segons estimacions oficials, es dediquen a aquesta activitat. Entre el 90 i el 97% són immigrants, també segons fonts oficials, i amb aquest mateix origen oficial s’accepta que la immensa majoria es tracta de dones traficades, que es veuen obligades per engany, pressió, per amenaces, deutes econòmics amb les màfies organitzades, a practicar aquest degradant treball. La idea que aquesta activitat pugui ser regulada xoca brutalment contra l’evidència del tràfic, i amb el fet que aquest no existiria sense prostitució.
Això ho reconeix l’informe aprovat per una comissió ad hoc de les Corts Generals l’any 2007. I, ho explica amb cert detall el ‘Pla Integral de Lluita contra la Tracta d’Éssers Humans amb Fins d’Explotació Sexual’ del Govern d’Espanya, que està vigent des de gener d’aquest any, i que conté més de 60 mesures concretes.
Els principals fets escandalosos són:
1 . El Govern i el Parlament reconeixen en els seus textos oficials que la prostitució i la tracta de dones formen part del mateix engranatge
2 . Espanya té una legislació pròpia i unes obligacions derivades de la ratificació d’acords internacionals que circumscriuen moltíssim la pràctica del sexe en canvi de diners. No és cert, en absolut, que existeixi un limb legal. En tot cas si hi ha un limb és el del conjunt d’autoritats que d’una manera indecent es neguen a aplicar les seves pròpies lleis. La prostitució a Espanya solament és admesa en unes condicions molt concretes i específiques que es dedueixen del marc legal, i està a l’abast de molt poques dones, en el sentit que no poden estar relacionades amb cap organització ni empresa que es lucri d’elles, ni promogudes, ni pot existir el més mínim no ja amenaça, sinó ni tan sols condicionament directe o indirecte perquè realitzi tal pràctica. Com es veurà, això exclou qualsevol fórmula que es realitzi en els puticlubs, macro prostíbuls, sales d’altern, pisos de grups organitzats o dones dependents d’algun proxeneta. En fi, només té cabuda la dona sola o associada amb unes altres radicalment independents. Això reduiria la possibilitat legal del seu exercici a un 10 o un 15% del nombre actual de dones prostituïdes. I, evidentment desmantellaria tot tipus d’estructura i organització que es lucre directa o indirectament d’elles.
3 . El marc legal també afecta als diaris que publiquen anuncis. Crec que existeix base suficient perquè poguessin ser perseguits per la justícia, perquè es lucren d’aquesta activitat. Concretament El País, ingressa més de 5 milions d’euros a l’any, i el conjunt d’aquesta publicitat en els diaris de major difusió a Espanya se situa sobre els 40 milions d’euros.
4 . El Pla Integral està vigent des de fa nou mesos. La seva durada és breu, fins al 2012, per tant ha consumit ja el 20% del seu recorregut. Doncs bé, a pesar de l’escàndol que es viu, ningú recorda segons sembla, que ni una sola de les més de 60 mesures s’han dut a terme. Evidentment no ho recorda el Govern, ni les CCAA afectades, ni l’alcalde de Barcelona que reclama noves lleis quan per començar seria suficient amb que s’apliqués el que ja existeix.
5 . L’escàndol es reflecteix en coses d’aquest tenor: un dels objectius del Pla és “Promoure el control dels anuncis de contactes en els mitjans de comunicació”. Els responsables d’aquesta mesura són el ministeri de la Presidència i el ministeri d’Igualtat. És una actuació que no presenta una gran complexitat tècnica ni requereix de grans recursos humans, però a pesar d’això res s’ha fet. Com tampoc s’ha dut a terme l’objectiu d’investigar si darrere d’aquests anuncis existien trames organitzades, cosa per altra banda evident. Només l’aplicació d’aquestes dues mesures en aquest primer any, hagués representat un cop molt important a la prostitució.
6 . I encara en quedarien 60 per aplicar.
Hazte socio

También te puede gustar