L’estranya política del Ministeri de Sanitat sobre l’avortament i els joves

El Ministeri de Sanitat ha elaborat un informe: “La interrupció voluntària de l’embaràs i els mètodes anticonceptius en els joves”, que haurà de ser e…

Forum Libertas

El Ministeri de Sanitat ha elaborat un informe: “La interrupció voluntària de l’embaràs i els mètodes anticonceptius en els joves”, que haurà de ser estudiat amb deteniment bàsicament per dues raons: perquè encara que no ho vulgui, és un excel·lent compendi de la perillosa ideologia d’aquells que ens governen, i també perquè constitueix un exemple de manipulació de dades, impropi d’una administració pública.

No deixa de ser una tremenda paradoxa que els criteris que serveixen per a prevenir el consum d’alcohol, les drogues, els accidents de tràfic o una alimentació inadequada, no s’apliquin quan es tracta de problemes relacionats amb la relació sexual, especialment quan aquesta es realitza en edats molt joves. Mentre que en aquells casos, la prevenció és el fonament de la política, aquí ocupa un lloc marginal.

Als adolescents i joves menors de 16 anys no se’ls permet beure ni un àtom d’alcohol, se’l dissuadeix de provar, ni tan sols a títol experimental, cap tipus de droga. No se’ls deixa conduir fins als 18 anys, i fins i tot, es donen programes coercitius en determinades escoles per tal que mengin el que han de menjar i no una altra cosa.

En definitiva, es consideren dues coses: s’ha de tenir una determinada edat per poder desenvolupar un determinat tipus d’activitat, beure alcohol: 16 anys, conduir: 18 anys, i alhora se’ls pressiona per a que no facin altres tipus de coses, menjar una hamburguesa gegant, per exemple, tot i el plaer que els pugui produir.

Res d’això regeix per a les relacions sexuals. El Ministeri accepta amb entusiasme que cada cop arribin més aviat, fins i tot per sota dels 14 anys, i de l’únic que sap queixar-se és de que les nenes no tinguin suficient “capacitat de negociació” amb el seu company per obligar-lo a posar-se el preservatiu, com si l’impuls sexual a aquesta edat i amb la seva maduresa donés espai per a moltes disquisicions.

El Ministeri accepta encantat que, tot i ser Espanya el país d’Europa on els adolescents utilitzen en major mesura el preservatiu, l’avortament entre les menors de 20 anys s’hagi triplicat en la darrera dècada i això, tot i estar repartint gratuïtament més de mig milió a l’any de píndoles abortives del dia després. Al temps que creixen els embarassos, també ho fan les malalties de propagació sexual, sense que aquell elevat ús del preservatiu doni lloc a resultat satisfactoris.

És una tremenda ceguera el que envolta tot això, i una gran irresponsabilitat dels qui ens governa, començant per la Ministra de Sanitat, Elena Salgado.

Quan el futur d’aquest país és absolutament negre, crític per la crisi profundíssima de natalitat, i quan l’avortament ja significa el 20% dels naixements, amb una taxa que es duplica cada cop més de deu anys, seguint una tendència contrària a la resta de països occidentals, les nostres autoritats segueixen celebrant que els nostres joves s’eduquin en el “aquí te pillo aquí te mato”, això sí, “pónselo póntelo”.

Hazte socio

También te puede gustar