Matrimoni i Família : el fonament de la nova economia

Si hi ha una funció oblidada, quan no menyspreada com a factor de creixement econòmic i de benestar social, aquesta és el matrimo…

Si hi ha una funció oblidada, quan no menyspreada com a factor de creixement econòmic i de benestar social, aquesta és el matrimoni amb fills, la família nuclear, i la família extensa a què dóna lloc, el parentiu. A partir del moment, i d’això ja fa algunes dècades, que es va percebre amb claredat que els factors clau per al bon desenvolupament econòmic eren el capital humà i la taxa de progrés tècnic, a la vegada determinada per aquell en una acció diferida en el temps, semblava de tota lògica penetrar en aquesta nova lògica i interrogar-se sobre què produïa aquest tipus de capital en la les millors condicions possibles. D’ aquest fil conductor trobem l’origen determinant de totes les fases següents del procés que produeix el capital humà: la família iniciada per un matrimoni estable que aporta descendència i posseeix la capacitat educadora bàsica. I aquí comença la paradoxa, o la contradicció, com vulguem qualificar. Mesurem de manera contínua la despesa en ensenyament en relació al PIB com un indicador -una mica groller, tot sigui dit- del ben enfocada que aquesta la política perquè sabem que aquest factor, juntament amb la I+D (que no deixa de ser una resultant del procés educatiu a llarg termini i en cicle complet) i la salut, determinaran la productivitat i per tant el creixement de la renda a llarg termini, però ens despreocupem absolutament d’analitzar en termes equivalents les polítiques públiques relacionades amb les famílies, i això és un error, perquè el matrimoni i la família capaç de complir les seves finalitats és el nou motor del creixement tant a Espanya com a Europa. Hem introduït el paper de les institucions polítiques en una més sofisticada i completa percepció de la lògica econòmica, però segueix oblidada la institució central, articulada pel matrimoni.

D’aquí la necessitat de singularitzar el matrimoni com el que és i establir el valor dels seus vincles d’acord amb els fins de la institució i adaptar el contracte a això i no al revés. Una cosa és el compromís matrimonial amb vocació de descendència i voluntat de educar-la i mantenir l’estabilitat al llarg d’aquest procés, i a ser possible i com a òptim, fins a la fi de la vida per evitar les llars de subjectes ancians i sols, i una altra diferent les relacions afectives que comparteixen un projecte de vida en comú d’una durada aleatòria, basada en les relacions sexuals, o en un altre tipus de vincle com el parentiu o l’amistat. Per a aquest segon grup hauria de regular un altre tipus de figura jurídica més d’acord amb la naturalesa i capacitat de la vinculació, un contracte de vida en comú que formarien part les parelles de fet, els matrimonis homosexuals i altres formes de convivència basades en un altre tipus de manifestació amorosa, fraterna, de reciprocitat.

A partir d’aquest clar delimitació, sí se seria possible centrar polítiques integrals sobre el matrimoni i la família a què dóna lloc, concebudes en termes del seu paper en el creixement econòmic i el benestar. Perquè ni el nom fa la cosa ni el matrimoni és tot allò que sigui portador d’amor i projecte de vida en comú. El matrimoni és això però guiat a una fi: la descendència i la seva educació. Qui ho assumeixi que esculli aquesta via i qui no que esculli una altra, mentre que les polítiques publiques podran afavorir aquelles institucions els resultats de les quals ens afavoreixin a tots i no només als seus membres, les que aporten, i aquest és el terme externalitats positives que redueixen costos socials i de transacció.

(de La Societat Desvinculada, Editorial Stella Maris)

Hazte socio

También te puede gustar

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no se va a publicar. campos obligatorios *

Puedes utilizar estas etiquetas HTML y atributos: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>