Prioritats i propostes per a una reforma laboral

Celebrada la XXIIª Jornada d’Estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya al Seminari Conciliar de Barcelona, el 13 de febrer de 2010, sobre l…

Celebrada la XXIIª Jornada d’Estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya al Seminari Conciliar de Barcelona, el 13 de febrer de 2010, sobre la Reforma Laboral, volem fer públiques, a tota l’Església i a la nostra societat, de manera especial a tots els agents socials i polítics, les nostres conclusions.

En primer lloc volem dir que la situació de crisi econòmica en la qual ens trobem no l’han creada les condicions laborals sinó el sistema financer i econòmic especulatiu, que això si, ha afectat a tot el món i a tots els sectors, malgrat que de maneres diferents. Ho diem per deixar clar que la reforma laboral per si sola no ens portarà a sortir de la crisi, si alhora no hi ha altres reformes que vagin a les causes de la mateixa i no a les conseqüències, que, aquestes sí que les patim sobretot els treballadors.
Volem dir ben clar que l’actual situació no és de manca de riquesa sinó d’una injusta repartició d’aquesta, i això és el que cal transformar sobretot.
No es pot consentir que el cost de la crisi a través de la reforma laboral la paguem els treballadors en forma de reducció de drets tant dolorosament adquirits, que és el que sempre ha comportat qualsevol reforma laboral.
En la situació actual, de veritable emergència social, pel gravíssim problema de l’atur i les seves conseqüències, creiem que cal fer una Reforma Laboral que, sobretot, vulgui posar remei a aquesta situació. Per això volem destacar alguns principis que creiem imprescindibles tenir en compta en afrontar-la: el treball és un dret i no una almoina o una sort que ha tocat a uns i no a uns altres; el treball ha d’estar al servei de les persones; i els beneficis han de ser justament proporcionals entre empresaris i treballadors.
A partir d’això volem expressar i compartir unes prioritats i propostes que creiem importants de cara a la Reforma Laboral, des de la Pastoral Obrera de Catalunya:
Plantejar les 35 hores setmanals sense reducció de sou: per repartir el treball, mantenir el poder adquisitiu i activar el consum responsable i sostenible, guanyar en productivitat i reduir la sinistralitat laboral.
Reduir els models de contracte temporal i perseguir el frau per l’abús que se’n fa.
La proposta de jubilació obligatòria als 67 anys és arbitrària i no ajudaria a combatre l’atur. Creiem que cal potenciar que la jubilació sigui realment als 65 anys.
Implementar mesures de flexibilitat per a les empreses i els treballadors, que no minvi la productivitat i alhora permeti una major conciliació entre l’horari laboral i la vida familiar i social, així com una major seguretat de trobar feina pels treballadors.
Potenciar la formació professional dels joves, amb formació pràctica, i recuperar la figura de l’aprenent. I que els cursos ocupacionals i de reciclatge professional pels aturats siguin sòlids i no de façana.
Potenciar la petita i mitjana empresa, facilitant l’accés als crèdits necessaris per mantenir l’activitat si són viables.
Augmentar la protecció social als treballadors autònoms, i equiparar els seus drets i deures als de qualsevol altre treballador.
Posar un topall màxim entre la diferència dels sous dels directius empresarials, dels bancs i dels polítics i els sous dels treballadors, per distribuir amb més justícia la riquesa.
Exercir un millor control de les empreses públiques, especialment de les despeses, que paguem entre tots.
Mantenir la Seguretat Social com a servei públic per a tothom.
Restringir les ETT, que viuen de la reducció dels sous dels treballadors, donant més protagonisme als serveis públics d’ocupació.
Controlar i sancionar la dualitat de condicions laborals entre els treballadors immigrants i els nadius.
Com a Pastoral Obrera, en el nostre treball quotidià, volem potenciar amb els companys de feina, de barri, de sindicat, d’associaci—… els següents:
a)Valors i actituds:
La solidaritat entre tots els treballadors
Els valors obrers: honestedat en el treball, professionalitat, sentit de companyerisme.
La consciència col·lectiva, sobretot davant la desmotivació i d’individualisme.
El treball com a valor d’humanització i de dignitat.
Les actituds de l’Evangeli de Jesús en l’àmbit laboral.
Una actitud de contemplació i discerniment dels signes del Regne de Déu en la realitat dels empobrits, per enfortir el compromís i donar respostes coherents.
b) criteris:
Prioritzar els drets dels qui no tenen treball o el tenen en condicions més precàries.
No transigir davant la reculada de drets dels treballadors i del tracte abusiu als treballadors immigrants.
Treballar contra la passivitat dels treballadors, que és complicitat amb les “estructures de pecat”.
Ser una veu crítica i veu dels qui no tenen veu allà on siguem.
c) Propostes:
Motivar a la militància sindical amb sentit crític, i acompanyar als militants que s’impliquin.
Sensibilitzar als companys de treball per tenir bons delegats sindicals i potenciar la formació per a desenvolupar aquesta tasca, incloent la formació en valors.
Potenciar el treball en xarxa entre sindicats, AAVV, nous moviments socials…
Cercar alternatives al sistema capitalista-consumista, des d’una manera de viure més senzilla i solidària.
Demanar més suport i implicació a la jerarquia de la nostra Església.
Fer arribar les nostres reflexions al màxim nombre de persones i grups, especialment els compromesos en barris i parròquies d’ambients populars.
Hazte socio

También te puede gustar

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no se va a publicar. campos obligatorios *

Puedes utilizar estas etiquetas HTML y atributos: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>