Renovació, reconstrucció, revolució i renaixement

La política d’aquest país, les seves institucions de govern, estan marcades per la seva incapacitat per a resoldre els problemes que arrosseguem i per…

Forum Libertas

La política d’aquest país, les seves institucions de govern, estan marcades per la seva incapacitat per a resoldre els problemes que arrosseguem i per la facilitat que tenen per a crear-ne de nous.

Vivim sota una muntanya de problemes acumulats i no resolts.

Des del punt de vista econòmic:

la baixa productivitat, l’escassa competitivitat, el deute insostenible d’empreses i famílies, la destrucció del nostre capital humà, la nostra inadequat aprovisionament d’energia, l’excés de residus, la crisi agrària, la destrucció del capital social, la falta de rigor i eficàcia en l’ús dels diners per part de les administracions públiques, la deterioració de la justícia i de la sanitat pública i una corrupció estructural relacionada amb la dinàmica del finançament dels partits polítics.

A tots aquests problemes irresolts que s’acumulen, s’hi afegeixen ara els que va generant la crisi econòmica:

la inflació com un pesat impost que lamina els nostres ingressos, l’atur desbocat, la crisi en que pot entrar una immigració tan nombrosa que ara es troba desarrelada i sense treball.

En l’horitzó social les altres greus qüestions s’acumulen:

el risc de fallida del Sistema Públic de Pensions, la progressiva deterioració de les institucions insubstituïbles i socialment valuoses, com el matrimoni, la paternitat, la maternitat, la filiació, que perden sentit i que dóna lloc a la destrucció dels necessaris vincles basats en l’amor mutu i, per tant, en el compromís incondicional.

Creix la pobresa i la marginació, s’estenen les activitats delictives organitzades, la prostitució i el tràfic de dones i de drogues, la pornografia, el vandalisme social, amb la participació cada vegada més activa de joves i adolescents, i tot això, comporta un creixement de la inseguretat.

És necessari rebutjar tant la forma com el fons de com s’aborden i s’ometen aquests problemes per part dels poders públics, i també dels partits de l’oposició, que apareixen com impotents per a aportar respostes resolutives eficaces i responsables.

En ells, com en part de la nostra societat, resulta suïcida el rebuig a les nostres fonts culturals i morals que fan que precisament siguin incapaces d’explicar-nos qui som, i això condueix a la desorientació i ens impedeix resoldre els problemes que sofrim perquè dificulta reconèixer les causes i les seves interrelacions.

Estem cansats d’enfrontaments entre unes comunitats i altres, en lloc d’intentar construir l’excel·lència guiats per criteris morals de justícia, veritat, de virtuts cíviques, i de construcció del bé comú.

Crec que tot això és conseqüència d’una profunda debilitat moral de la política. La Ciutat, és a dir la societat política de la qual sorgeix l’estat, és un lloc per a conviure, garantia dels drets personals i facilitador de les relacions econòmiques.

Però no és només això, perquè a més és necessari que s’entengui com la construcció d’una comunitat en el bé, que fomenti la pràctica d’una vida humana virtuosa.

Sense ciutadans cívics, és a dir, seguidors de la virtut, no pot existir una vida pública que funcioni bé, i al revés, sense una política que estimi el bé i la veritat no és possible que la virtut arreli en la societat.

Per això és necessari renovar la política, perquè la que es fa no està al servei del bé i la justícia.

És necessari reconstruir la cultura, retrobar-nos amb les nostres fonts culturals, morals i històriques i acabar amb el plantejament fragmentat i manipulador que han construït.

Hem de cridar a la revolució moral perquè sense ella és inviable aquella política que busca el bé i ajuda a construir ciutadans virtuosos.

Finalment, hem de cridar al renaixement espiritual, religiós, per a donar sentit a la vida personal i col·lectiva, per a construir consciències lliures del poder de l’estat, superar la instrumentalizació del consumisme i del materialisme més desaforat.

Hazte socio

También te puede gustar