La crisi de les institucions: Espanya, un Estat degradat.

La crisis de las instituciones: España un Estado degradado