La desvinculació sosté la pretensió que només és possible la realització personal mitjançant la satisfacció del desig

Sociedad Desvinculada: 15 tesis sobre nuestro tiempo