Suècia: per què ha fracassat socialdemocràcia liberal?

Suecia: ¿por qué ha fracasado la socialdemocracia liberal?