Un nou i interessant projecte cultural i polític: el Moviment de la Democràcia Social

El moment que la crisi econòmica va acompanyada d’una notable desafecció política, és també la circumstància…

Forum Libertas

El moment que la crisi econòmica va acompanyada d’una notable desafecció política, és també la circumstància que permet aflorar noves iniciatives renovadores que puguin ajudar a trencar amb una inèrcia on el partidisme excessiu, unit a un sistema electoral de llistes tancades i bloquejades, ha generat un règim partitocràtic que danya a l’equilibri de poders que ha de caracteritzar a un Estat democràtic.

En aquest cas el projecte renovador es diu Moviment de la Democràcia Social, que de moment sorgeix a Catalunya però quins plantejaments són absolutament generalitzables a qualsevol altre lloc d’Espanya. No es tracta d’un nou partit polític i aquesta és la seva singularitat, perquè al mateix temps persegueix tenir una incidència en les institucions polítiques.

Aquesta aparent contradicció l’esclareix a través de la seva definició sobre les tres vies possibles per a incidir en política. Una general és la de desenvolupar un projecte cultural -de cultura política- amb la voluntat de mobilitzar a la societat civil i el seu interès a participar en la vida pública, la qual ens afecta a tots. No podrà existir regeneració, renovació, si no és amb la presència de nous contingents de persones que fins ara es troben allunyades de la vida política, i també d’aquells que en un passat van tenir ja una presència, amb un currículum marcat per la vocació de servir.

Aquest moviment defineix dues vies més de caràcter complementari o alternatiu. Una és la d’intervenir directament en les eleccions on i quan consideri oportú d’una manera estratègica i no com a partit polític, sinó com Agrupació d’Electors. La qual cosa obliga necessàriament a una àmplia recollida de signatures que puguin avalar la candidatura i que al mateix temps la dotin de suport social. L’altra és establir acords, aliances, més concrets o més generals amb partits polítics amb els quals puguin compartir projectes concrets clarament definits.

Es tracta, en definitiva, d’introduir vectors que pressionin en el sentit de la necessària transformació des de dintre i fora del propi joc polític, des de les institucions i també des de la societat civil.

Aquest moviment realitzarà el seu congrés constituent el pròxim 10 d’abril a Barcelona, i en la seva web (www.democraciasocial.org) pot trobar-se suficient documentació com per a emmarcar quins són els seus fonaments i els seus propòsits. El Manifest, les primeres cinquanta persones que el signen, les primeres ponències, són entre alguns altres textos el que ja està a l’abast de qui pugui estar interessat a participar o simplement tingui curiositat per a conèixer un enfocament diferent a l’habitual.

Hazte socio

También te puede gustar