iglesia

L’Església no ha de defugir l’opinió pública

iglesia

La Iglesia no debe rehuir la opinión pública

Sagrada Família

Colau y la Sagrada Familia

Sagrada Família

Colau i la Sagrada Família

catòlics

Impulso Cristiano: 10 + 1 líneas de trabajo

catòlics

Impuls Cristià: 10 + 1 línies de treball

padres-e-hijos

10 factores que hacen que los hijos vivan peor que los padres

padres-e-hijos

10 factors que fan que els fills visquin pitjor que els pares

concertada

Ensenyament Concertat. L’aplicació d’un dret constitucional

concertada

Enseñanza Concertada. La aplicación de un derecho constitucional

e-cristians

L’Assemblea d’e-Cristians: Per un nou Impuls Cristià

e-cristians

La Asamblea de e-Cristians: Por un nuevo Impulso Cristiano

desigualdad

Desigualtat en la distribució del guany i elusió fiscal

Quan la doctrina social de l’Església és contracultural

desigualdad

Desigualdad en la distribución de lo ganado y elusión fiscal

Cuando la doctrina social de la Iglesia es contracultural

solsona

Que no t’enganyin: estan suprimint la llibertat. El progrés del pensament totalitari