identidad

La crisi de la identitat humana

identidad

La crisis de la identidad humana

deseo

Cristianisme i societat del desig

deseo

Cristianismo y sociedad del deseo

enseñanza

L’ensenyament no supleix la saviesa

enseñanza

La enseñanza no suple a la sabiduría

género

Perspectiva de gènere. I què passa amb els nois?

género

Perspectiva de género. ¿Y qué pasa con los chicos?

Cataluña

Una setmana decisiva a Catalunya. Els cristians davant el conflicte. Una reflexió.

Cataluña

Una semana decisiva en Cataluña. Los cristianos ante el conflicto. Una reflexión

procés

3 d’octubre: Balanç de danys i perspectives de futur

procés

3 de octubre: Balance de daños y perspectivas de futuro

referéndum

Referéndum ¿movilización, revuelta? Demasiadas cosas en una

referéndum

Referèndum, mobilització, revolta? Massa coses en una

Iglesia

L’Església davant d’una emergència històrica