trabajo

Sense pare, sense feina

trabajo

Sin padre, sin trabajo

Hungría

Hongria… ¡És la família…!

Hungría

Hungría… ¡Es la familia…!

Jesús

Jesús

Jesús

Jesús

La demagògia sorgeix de les paraules, la veritat dels fets

La demagogia surge de las palabras, la verdad de los hechos

crisis

Espanya, una crisi (moral)

crisis

España, una crisis (moral)

diálogo

El diàleg catòlic amb la cultura de la societat desvinculada

diálogo

El diálogo católico con la cultura de la sociedad desvinculada

Europa

Populismes o crisi d’Europa

Europa

Populismos o crisis de Europa

pensiones

Pensions. Els carrerons sense sortida de la societat desvinculada