Obispo

La llei mordassa contra l’Església: el cas de l’alcalde i el bisbe

Obispo

La ley mordaza contra la Iglesia: el caso del alcalde y el obispo

matrimonio religioso

Per una reforma del matrimonio civil i un impuls al matrimoni religiós (II)

matrimonio religioso

Por una reforma del matrimonio civil y un impulso al matrimonio religioso (II)

matrimonio

Per una reforma del matrimoni civil i un impuls al matrimoni religiós (I)

matrimonio

Por una reforma del matrimonio civil y un impulso al matrimonio religioso (I)

sobrenatural

La importància pràctica del sobrenatural en la vida de l’Església

sobrenatural

La importancia práctica de lo sobrenatural en la vida de la Iglesia

Xavier Novell

I el Bisbe té raó

Xavier Novell

Y el Obispo tiene razón

bien

Estructures de bé i de pecat

bien

Estructuras de bien y de pecado

Señor

Ajuda’ns, Senyor

Señor

Ayúdanos, Señor

corrupción

Corrupció, no seria tan difícil